AVG / Disclaimer

*** Wordt nog aan gewerkt ***

 


Cookieverklaring:

Deze website maakt géén gebruik van “cookies”. U wordt hier niet gevolgd.
Als er één ding is waar wij hier vreselijk het land aan hebben, dan is het
wel: marketing- en u omwille van... ? Noem het maar op... ? Volgen !
Dat zal op deze website, in tegenstelling tot 99% van alle andere sites,
hier niet gebeuren.
                                     Cookies ?  Nee.  Bedànkt !

Privacy Statement:

Privacybeleid hier, zou van toepassing zijn op... noem het maar op... Indien
wij hier persoonsgegevens zouden verwerken van u- of leden enzovoorts.
Ten principale doen wij dat op deze website niet.
Het is nooit uit te sluiten dat ons Privacybeleid kan wijzigen. Indien zo ?
Dan wordt dat op deze plek aangegeven.

Mocht je op welke wijze- en reden toch ernstig de mening zijn toegedaan,
dat het onvermijdbaar is om contact met ons op te nemen, dan zullen wij,
indien wij dat contact accepteren ? Zorgvuldig omgaan met de dan door u
verstrekte gegevens.

Disclaimer:
- Onderstaande geldt voor
alle content in/op deze website- en is dus van
  toepassing voor de complete website.
  Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

- De content is door eigenaar met grootst mogelijke zorg samengesteld,
  doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van
  mogelijke onjuistheden van het getoonde.

- De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website
  gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

- Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan
  kunnen inbreuk maken op intellectuele rechten.

- Dit is verder een 'vrije' website. Alle door ons getoonde content mag dan
  ook, tenminste wat ons betreft... vrijelijk gebruikt worden.

- Voor eventuele vragen: zie de Colofon. (Email)

- We behouden ons alle rechten voor.
===============================================
 

*** Concept ***

Privacy statement
 

Website: http://www.jan-wessels.nl

“Jan-Wessels”,  is de ‘merknaam’ van deze website.

Voor goed functioneren van de website… is het nérgens en in geen geval
nodig, persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.
Standaard worden uw persoonsgegevens dus niet verzameld & gebruikt.
Dit kan eventueel anders liggen als u gebruik maakt van het Gastenboek,
Forum- of Email. Maar alleen als u daar uw echte gegevens inzet.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken ? Dan uitsluitend in overeen-
stemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens,
vanaf 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor wie geldt dit Privacy Statement:
Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website:
http://www.jan-wessels.nl

Websitebezoek:
In algemene zin, volstrekt anoniem geeft een teller op deze website
slechts het aantal keren aan, dat deze website bezocht is.


Links naar andere websites:
Op deze website treft u soms links aan naar andere websites.
http://www.jan-wessels.nl  is niet verantwoordelijk voor het gebruik
van uw persoonsgegevens door die organisaties enz. Lees hiervoor
het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Openbare Netwerken:
http://www.jan-wessels.nl maakt u attent op het volgende:
Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen
onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw
computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen
hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere
gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op
de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of
accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via
openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

 

Wijzigingen:
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
Privacy Statement. Bekijk daarom af en toe het privacy statement om op
de hoogte te blijven van de mutaties.

===============================================